Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY • Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023

 • PLAN POŁĄCZENIA spółek działających pod firmami: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz "INWEST-PARK" Sp.z o.o.

 • Ogłoszenie o zmianie numerów kont bankowych

 • Zmiany regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - zatwierdzone Uchwałą Nr 14/2011 Zgromadzenia Wspólników Pilskiego TBS Sp. z .o.o. z dnia 29.07.2011r

 • Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - tekst jednolity

 • Regulamin wynajmowania lokali użytkowych w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o

 • Regulamin rozliczeń dostawy mediów do lokali mieszkalnych

 • Informacja - dodatki mieszkaniowe - pobierz druk

 • Informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.

 • Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry