Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy
 • Rejestr partycypacji
 • Rejestr kaucji
 • Dziennik korespondencji
Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 września 2001 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).


Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry