Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
TRYB DZIAŁANIA SPÓŁKI
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką gminy Piła i działa na podstawie:
  • Uchwały nr LIV/554/98 Rady Miejskiej w Pile z dnia 17 czerwca 1998 r.
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zmianami).
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami).
  • Ustawy z dnia 15 września 2001 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
  • Uchwały Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Pile z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu (treść uchwały)
  • Uchwały Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.z o.o. z dnia 19 stycznia 2023r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki (treść uchwały)
  • Innych obowiązujących przepisów ustawowych.
  • Aktu założycielskiego Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry