Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
REJESTR ZMIAN
 1. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 22.09.2006
 2. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 04.10.2006
 3. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 09.10.2006
 4. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 19.10.2006
 5. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 21.10.2006
 6. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 24.10.2006
 7. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 22.01.2007
 8. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 02.02.2007
 9. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 13.02.2007
 10. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 28.02.2007
 11. Umieszczenie informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 12.03.2007
 12. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 16.03.2007
 13. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 14.05.2007
 14. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 23.05.2007
 15. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 23.10.2007
 16. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 14.11.2007
 17. Aktualizacja informacji o siedzibie firmy - Sławomir Żebrowski - 13.02.2008
 18. Aktualizacja informacji o ogłoszeniu i komunikatach - Sławomir Żebrowski - 25.03.2008
 19. Aktualizacja informacji o komunikatach - Sławomir Żebrowski - 07.04.2008
 20. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 08.05.2008
 21. Aktualizacja informacji Władze i organizacja spółki - Sławomir Żebrowski - 04.06.2008
 22. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 19.06.2008
 23. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 24.06.2008
 24. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 25.06.2008
 25. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 21.07.2008
 26. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 04.08.2008
 27. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 05.08.2008
 28. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 06.08.2008
 29. Aktualizacja informacji o ogłoszeniu - Sławomir Żebrowski - 07.08.2008
 30. Aktualizacja informacji o ogłoszeniu - Sławomir Żebrowski - 12.08.2008
 31. Aktualizacja informacji o ogłoszeniu - Sławomir Żebrowski - 19.08.2008
 32. Aktualizacja informacji o ogłoszeniu - Sławomir Żebrowski - 26.08.2008
 33. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 03.09.2008
 34. Aktualizacja informacji o przetargu - Sławomir Żebrowski - 05.09.2008
 35. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 24.09.2008
 36. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 25.09.2008
 37. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 30.09.2008
 38. Zamieszczenie ogłoszenia o zatrudnieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 03.10.2008
 39. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 07.10.2008
 40. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 07.10.2008
 41. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 14.10.2008
 42. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 23.10.2008
 43. Aktualizacja informacji o przetargach, przetarg o sprzedaży strychu-Towarowa 12 - Sławomir Żebrowski - 30.10.2008
 44. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 03.11.2008
 45. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 07.11.2008
 46. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 17.11.2008
 47. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 18.11.2008
 48. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 19.11.2008
 49. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 28.11.2008
 50. Aktualizacja danych kontaktowych spółki - Sławomir Żebrowski - 05.12.2008
 51. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11c - Sławomir Żebrowski - 22.12.2008
 52. Zdjęcie ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11c - Sławomir Żebrowski - 26.01.2009
 53. Aktualizacja danych -informacje dla przyszłych najemców - kryteria finansowe - Sławomir Żebrowski - 06.02.2009
 54. Aktualizacja danych -informacje dla przyszłych najemców - wysokość partycypacji i kaucji - Sławomir Żebrowski - 10.02.2009
 55. Aktualizacja informacji o przetargach, przetarg o sprzedaży strychu-Towarowa 12 - Sławomir Żebrowski - 23.03.2009
 56. Aktualizacja informacji o przetargach - Sławomir Żebrowski - 24.03.2009
 57. Aktualizacja informacji o numerach telefonów - Sławomir Żebrowski - 25.03.2009
 58. Aktualizacja informacji o władzach i organizacji spółki, zdjęcie ogłoszenia o licytacji strychu-Towarowa 12 - Sławomir Żebrowski - 24.04.2009
 59. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 30.04.2009
 60. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 12.05.2009
 61. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 22.05.2009
 62. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 26.05.2009
 63. Aktualizacja informacji o władzach i organizacji spółki oraz informacji dla przyszłych najemców - kryteria finansowe- Sławomir Żebrowski - 01.06.2009
 64. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 04.06.2009
 65. Aktualizacja informacji o przetargach - Korekta SIWZ - Sławomir Żebrowski - 09.06.2009
 66. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 10.06.2009
 67. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 16.06.2009
 68. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 19.06.2009
 69. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 24.06.2009
 70. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 02.07.2009
 71. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 14.07.2009
 72. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 28.07.2009
 73. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 30.07.2009
 74. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 05.08.2009
 75. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 27.08.2009
 76. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 28.08.2009
 77. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11c - Sławomir Żebrowski - 01.09.2009
 78. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 22.09.2009
 79. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 23.09.2009
 80. Publikacja regulaminu rozliczeń dostawy mediów do lokali mieszkalnych - Sławomir Żebrowski - 30.09.2009
 81. Aktualizacja informacji o organizacji spółki- Sławomir Żebrowski - 08.10.2009
 82. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11b - Sławomir Żebrowski - 12.10.2009
 83. Zmiana treści ogłoszenia ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11b - Sławomir Żebrowski - 13.10.2009
 84. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 26.10.2009
 85. Aktualizacja informacji o zasobach Towarzystwa, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-sprzedaż cz.wspólnych-Matwiejewa 11c - Sławomir Żebrowski - 02.11.2009
 86. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu-Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 06.11.2009
 87. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 30.11.2009
 88. Zamieszczenie ogłoszenia o możliwości zamiany lok. mieszkalnego - Sławomir Żebrowski - 05.01.2010
 89. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 08.01.2010
 90. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 11.01.2010
 91. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 18.01.2010
 92. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 18.01.2010
 93. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz oraz ogłoszenia o o zmianie ogłoszenia- Sławomir Żebrowski - 29.01.2010
 94. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz - Sławomir Żebrowski - 02.02.2010
 95. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 03.02.2010
 96. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz - Sławomir Żebrowski - 03.02.2010
 97. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - Sławomir Żebrowski - 09.02.2010
 98. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz - Sławomir Żebrowski - 10.02.2010
 99. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 12.02.2010
 100. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sławomir Żebrowski - 16.02.2010
 101. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o najmie lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 26.02.2010
 102. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 10.03.2010
 103. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 11.03.2010
 104. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, udostępnienie druku do pobrania - deklaracja o wysokości dochodów - Sławomir Żebrowski - 16.03.2010
 105. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zapytaniu do siwz - Sławomir Żebrowski - 25.03.2010
 106. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 26.03.2010
 107. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 01.04.2010
 108. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 06.04.2010
 109. Aktualizacja informacji o majątku spółki - Sławomir Żebrowski - 08.04.2010
 110. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 14.04.2010
 111. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie zapytania do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 20.04.2010
 112. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Sławomir Żebrowski - 21.04.2010
 113. ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Sławomir Żebrowski - 27.04.2010
 114. Zmiana numerów telefonu dyżuru awaryjnego: wod.-kan., c.o., gaz. - Sławomir Żebrowski - 29.04.2010
 115. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 11.05.2010
 116. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 04.06.2010
 117. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na najem lokalu użytkowago przy ul. Śródmiejskiej 22a - Sławomir Żebrowski - 15.06.2010
 118. Aktualizacja informacji o przetargach - Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu -Matwiejewa 37a-e - Sławomir Żebrowski - 15.06.2010
 119. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - Sławomir Żebrowski - 16.06.2010
 120. Aktualizacja informacji o przetargach - zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zamieszczenie druków wniosków o najem mieszkania- Sławomir Żebrowski - 24.06.2010
 121. Aktualizacja informacji o przetargach - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Sławomir Żebrowski - 08.07.2010
 122. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Sławomir Żebrowski - 09.07.2010
 123. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 20.07.2010
 124. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Sławomir Żebrowski - 22.07.2010
 125. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 26.07.2010
 126. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 27.07.2010
 127. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 10.08.2010
 128. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 16.08.2010
 129. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 17.08.2010

 130. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 19.08.2010

 131. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 24.08.2010
 132. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.08.2010

 133. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 06.09.2010
 134. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Sławomir Żebrowski - 07.09.2010
 135. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 13.09.2010
 136. Zamieszczenie komunikatu o liście osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań w budynkach przy ul. Andersa oraz liście rezerwowej - Sławomir Żebrowski - 14.09.2010
 137. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 15.10.2010
 138. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 28.10.2010
 139. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 04.11.2010
 140. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 05.11.2010
 141. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 08.11.2010
 142. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 23.11.2010
 143. Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę - Sławomir Żebrowski - 29.11.2010
 144. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 30.11.2010
 145. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 01.12.2010
 146. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 03.12 .2010
 147. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 07.12 .2010
 148. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 09.12.2010
 149. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 17.12.2010
 150. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiana SIWZ, ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sławomir Żebrowski - 22.12.2010
 151. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sławomir Żebrowski - 28.12.2010
 152. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 03.01.2011
 153. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 11.01.2011
 154. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Sławomir Żebrowski - 13.01.2011
 155. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 01.02.2011
 156. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym - Sławomir Żebrowski - 07.02.2011
 157. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sławomir Żebrowski - 01.03.2010
 158. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 10.03.2011
 159. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 08.04.2011
 160. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 15.04.2011
 161. Aktualizacja informacji nt. regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 15.04.2011
 162. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 28.04.2011
 163. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 09.05.2011
 164. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 17.05.2011
 165. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty, ogłoszenie o wyborze oferty, ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 25.05.2011
 166. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 31.05.2011
 167. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zapytanie do SIWZ,odpowiedź na zapytanie, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 06.06.2011
 168. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 16.06.2011
 169. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenia o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 22.06.2011
 170. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 24.06.2011
 171. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 04.07.2011
 172. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 07.07.2011
 173. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 11.07.2011
 174. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 13.07.2011
 175. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 15.07.2011
 176. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania - Sławomir Żebrowski - 28.07.2011
 177. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 03.08.2011
 178. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie wybór najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 04.08.2011
 179. Publikacja zmiany regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 05.08.2011
 180. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Sławomir Żebrowski - 12.08.2011
 181. Publikacja ""Projektu listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego T.B.S. Sp. z o.o. z dnia 04.08.2011r"", Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - Sławomir Żebrowski - 17.08.2011
 182. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 18.08.2011
 183. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 19.08.2011
 184. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 22.08.2011
 185. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 23.08.2011
 186. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 24.08.2011
 187. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 25.08.2011
 188. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do siwz, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 29.08.2011
 189. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do siwz - Sławomir Żebrowski - 30.08.2011
 190. Aktualizacja informacji o przetargach - unieważnienie postępowania, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 05.09.2011
 191. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 06.09.2011
 192. Aktualizacja informacji o dla przyszłych najemców, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 12.09.2011
 193. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 16.09.2011
 194. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 19.09.2011
 195. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 21.09.2011
 196. Aktualizacja informacji o majątku spółki - Sławomir Żebrowski - 22.09.2011
 197. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty - Sławomir Żebrowski - 26.09.2011
 198. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 28.09.2011
 199. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 03.10.2011
 200. Publikacja ogłoszenia o zmianie numerów kont bankowych - Sławomir Żebrowski - 05.10.2011
 201. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 06.10.2011
 202. Publikacja ogłoszenia o możliwości najmu lokali użytkowych, aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 10.10.2011
 203. Aktualizacja - Publikacja projektu listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 20.10.2011
 204. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 08.11.2011
 205. Aktualizacja informacji o możliwości wynajmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 17.11.2011
 206. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - Sławomir Żebrowski - 18.11.2011
 207. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 25.11.2011
 208. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 02.12.2011
 209. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 06.12.2011
 210. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 09.12.2011
 211. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS, zapytanie do siwz (przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości) - Sławomir Żebrowski - 13.12.2011
 212. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 19.12.2011
 213. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 22.12.2011
 214. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 29.12.2011
 215. Aktualizacja - Publikacja projektu listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS, aktualizacja kryteriów finansowych - Sławomir Żebrowski - 26.01.2012r
 216. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 30.01.2012
 217. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 06.02.2012
 218. Aktualizacja informacji o możliwości wynajmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 14.02.2012
 219. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 22.02.2012
 220. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS, ogłoszenie wyników przetargu na sprzedaż nieruchomości - Sławomir Żebrowski - 06.03.2012
 221. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 28.03.2012
 222. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu, uzupełnienie kosztorysów o branżę elektryczną i tereny zielone - Sławomir Żebrowski - 02.04.2012
 223. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 03.04.2012
 224. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 04.04.2012
 225. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 16.04.2012
 226. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 18.04.2012
 227. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 15.05.2012
 228. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie wyników przetargu na sprzedaż nieruchomości - Sławomir Żebrowski - 16.05.2012
 229. Publikacja projektu listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 18.05.2012
 230. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 30.05.2012
 231. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 01.06.2012
 232. Aktualizacja informacji o dla przyszłych najemców, Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 06.06.2012
 233. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 11.06.2012
 234. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 18.06.2012
 235. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 21.06.2012
 236. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 26.06.2012
 237. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 27.06.2012
 238. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 04.07.2012
 239. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 05.07.2012
 240. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 09.07.2012
 241. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 10.07.2012
 242. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 11.07.2012
 243. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Sławomir Żebrowski - 12.07.2012
 244. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 18.07.2012
 245. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 19.07.2012
 246. Aktualizacja informacji o przetargach - unieważnienie postępowania - Sławomir Żebrowski, ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.07.2012
 247. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 23.07.2012
 248. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 01.08.2012
 249. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 02.08.2012
 250. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 10.08.2012
 251. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - wysokości przykładowych partycypacji i kaucji w budynkach Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 16.08.2012
 252. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 20.08.2012
 253. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 21.08.2012
 254. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zmianie SIWZ - Sławomir Żebrowski - 27.08.2012
 255. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sławomir Żebrowski - 03.09.2012
 256. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 07.09.2012
 257. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 17.09.2012
 258. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 04.10.2012
 259. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 08.10.2012
 260. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 11.10.2012
 261. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 24.10.2012
 262. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 31.10.2012
 263. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 02.11.2012
 264. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 12.12.2012
 265. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - wniosek o najem mieszkania - Sławomir Żebrowski - 24.12.2012
 266. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 28.12.2012
 267. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i korekcie zapisu SIWZ- Sławomir Żebrowski - 08.01.2013
 268. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 16.01.2013
 269. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 23.01.2013
 270. Aktualizacja informacji o władzach spółki- Sławomir Żebrowski - 25.01.2013
 271. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 11.02.2013
 272. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 21.03.2013
 273. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 25.03.2013
 274. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 16.04.2013
 275. Aktualizacja informacji w dziale "Działalności usługi" - Sławomir Żebrowski - 17.04.2013
 276. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 19.04.2013
 277. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 24.04.2013
 278. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 02.05.2013
 279. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - uzupełnienie kosztorysów - Sławomir Żebrowski - 09.05.2013
 280. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 20 .05.2013
 281. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 28.05.2013
 282. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 06.06.2013
 283. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 10.06.2013
 284. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 10.06.2013
 285. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 10.06.2013
 286. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 14.06.2013
 287. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 24.06.2013
 288. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 04.07.2013
 289. Aktualizacja informacji o cenach usług- Sławomir Żebrowski - 05.07.2013
 290. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 16.07.2013
 291. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 19.07.2013
 292. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 02.09.2013
 293. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 05.09.2013
 294. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 25.09.2013
 295. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 26.09.2013
 296. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 30.09.2013
 297. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 01.10.2013
 298. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 14.10.2013
 299. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 15.10.2013
 300. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 17.10.2013
 301. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 28.10.2013
 302. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 04.11.2013
 303. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 04.11.2013
 304. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 04.11.2013
 305. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 12.11.2013
 306. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 14.11.2013
 307. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 20.11.2013
 308. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 27.11.2013
 309. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 13.12.2013
 310. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 20.12.2013
 311. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 23.12.2013
 312. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 23.12.2013
 313. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 24.12.2013
 314. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 31.12.2013
 315. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 07.01.2014
 316. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 21.01.2014
 317. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 29.01.2014
 318. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 31.01.2014
 319. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 04.02.2014
 320. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 07.02.2014
 321. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 07.02.2014
 322. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 14.02.2014
 323. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 28.02.2014
 324. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 20.03.2014
 325. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 24.03.2014
 326. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych, aktualizacja struktury własnościowej spółki, aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Sławomir Żebrowski - 26.03.2014
 327. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 01.04.2014
 328. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 07.04.2014
 329. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 08.04.2014
 330. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 09.04.2014
 331. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 24.04.2014
 332. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 29.04.2014
 333. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 05.05.2014
 334. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 14.05.2014
 335. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 19.05.2014
 336. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 27.05.2014
 337. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 27.05.2014
 338. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 28.05.2014
 339. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 04.06.2014
 340. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 12.06.2014
 341. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 12.06.2014
 342. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 13.06.2014
 343. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 17.06.2014
 344. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 01.07.2014
 345. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.07.2014
 346. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 03.07.2014
 347. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 04.07.2014
 348. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 04.07.2014
 349. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 07.07.2014
 350. Aktualizacja informacji o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw - zmiana numeru telefonów obsługi technicznej- Sławomir Żebrowski - 10.07.2014
 351. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 10.07.2014
 352. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 15.07.2014
 353. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 16.07.2014
 354. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 16.07.2014
 355. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 24.07.2014
 356. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 28.07.2014
 357. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 29.07.2014
 358. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 29.07.2014
 359. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 05.08.2014
 360. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 06.08.2014
 361. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 11.08.2014
 362. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 11.08.2014
 363. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 14.08.2014
 364. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sławomir Żebrowski - 14.08.2014
 365. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 29.08.2014
 366. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.09.2014
 367. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 16.09.2014
 368. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 23.09.2014
 369. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 25.09.2014
 370. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 02.10.2014
 371. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie- zmiana ogłoszenia, zmiana siwz, zmiana kosztorysu - Sławomir Żebrowski - 03.10.2014
 372. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 06.10.2014
 373. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- granica realizacji II etapu - Sławomir Żebrowski - 07.10.2014
 374. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 07.10.2014
 375. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 13.10.2014
 376. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 14.10.2014
 377. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 17.10.2014
 378. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Sławomir Żebrowski - 20.10.2014
 379. Aktualizacja informacji o cenach usług - Sławomir Żebrowski - 04.11.2014
 380. Aktualizacja informacji - działalność i usługi- Zasoby Towarzystwa- Sławomir Żebrowski - 04.11.2014
 381. Aktualizacja informacji - działalność i usługi- Plany inwestycyjne - Sławomir Żebrowski - 04.11.2014
 382. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 06.11.2014
 383. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 19.11.2014
 384. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 28.11.2014
 385. Aktualizacja informacji -Władze i organizacja Spółki-Sławomir Żebrowski - 02.12.2014
 386. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 05.12.2014
 387. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie- Sławomir Żebrowski - 12.12.2014
 388. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 18.12.2014>
 389. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 02.01.2015
 390. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 07.01.2015
 391. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 07.01.2015
 392. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 07.01.2015
 393. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 09.01.2015
 394. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 15.01.2015>
 395. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 19.01.2015
 396. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 26.01.2015
 397. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 02.02.2015
 398. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 04.02.2015
 399. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 05.02.2015
 400. Aktualizacja informacji -Władze i organizacja Spółki-Sławomir Żebrowski - 10.02.2015
 401. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiany SIWZ- Sławomir Żebrowski - 16.02.2015
 402. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 06.03.2015
 403. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Sławomir Żebrowski - 13.03.2015
 404. Aktualizacja informacji o cenach usług - Sławomir Żebrowski - 16.03.2015
 405. Publikacja ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż samochodu - Sławomir Żebrowski - 16.03.2015
 406. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 17.03.2015
 407. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 17.03.2015
 408. Aktualizacja informacji - zmiana ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym- sprzedaż samochodu - Sławomir Żebrowski - 19.03.2015
 409. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 02.04.2015
 410. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 14.04.2015
 411. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 21.04.2015
 412. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 11.06.2015
 413. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 26.06.2015
 414. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 02.07.2015
 415. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.07.2015
 416. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 06.07.2015
 417. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 10.07.2015
 418. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 13.07.2015
 419. Aktualizacja informacji o przetargach - zamieszczenie kosztorysu w wersji pełnej przetarg Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 17 w Pile - Sławomir Żebrowski - 14.07.2015
 420. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 15.07.2015
 421. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 16.07.2015
 422. Aktualizacja informacji - załatwianie spraw - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - aktualizacja numerów kontaktowych obsługi technicznej - Sławomir Żebrowski - 17.07.2015
 423. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 17.07.2015
 424. Aktualizacja informacji o przetargach - zamieszczenie kosztorysu w wersji pełnej przetarg Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 56 w Pile - Sławomir Żebrowski - 20.07.2015
 425. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 22.07.2015
 426. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 23.07.2015
 427. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.08.2015
 428. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 03.08.2015
 429. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 03.08.2015
 430. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.08.2015
 431. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 04.08.2015
 432. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 07.08.2015
 433. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 10.08.2015
 434. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 13.08.2015
 435. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 14.08.2015
 436. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie-unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 17.08.2015
 437. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 17.08.2015
 438. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 19.08.2015
 439. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 25.08.2015
 440. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 26.08.2015
 441. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 27.08.2015
 442. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 01.09.2015
 443. Aktualizacja informacji dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski - 02.09.2015
 444. Aktualizacja informacji- Działalność i usługi - Zasoby Towarzystwa - Sławomir Żebrowski - 03.09.2015
 445. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 08.09.2015
 446. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie- zmiana zakresu robót, zmiana terminu składania ofert - Sławomir Żebrowski - 08.09.2015
 447. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 10.09.2015
 448. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 21.09.2015
 449. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 21.09.2015
 450. Publikacja ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż samochodu - Sławomir Żebrowski - 25.09.2015
 451. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 06.10.2015
 452. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 03.12.2015
 453. Aktualizacja informacji o przetargach - unieważnienie postępowania- Sławomir Żebrowski - 24.12.2015
 454. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 07.01.2016
 455. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 15.01.2016
 456. Aktualizacja informacji o przetargach - Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 1-3 - zmiana siwz- Sławomir Żebrowski - 19.01.2016
 457. Aktualizacja informacji o przetargach - Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 12 - zmiana siwz- Sławomir Żebrowski - 21.01.2016
 458. Aktualizacja informacji - informacje i ogłoszenia - Projekt list osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 25.01.2016
 459. Aktualizacja informacji o przetargach - Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 12 - zmiana siwz- Sławomir Żebrowski - 27.01.2016
 460. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 02.02.2016
 461. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 02.02.2016
 462. Aktualizacja informacji o przetargach - udzielenie odpowiedzi na zapytanie- Sławomir Żebrowski - 03.02.2016
 463. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 03.02.2016
 464. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 08.02.2016
 465. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 10.02.2016
 466. Aktualizacja informacji o przetargach - udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zmiany w kosztorysie- Sławomir Żebrowski - 12.02.2016
 467. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 15.02.2016
 468. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski - 25.02.2016
 469. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 01.03.2016
 470. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 11.04.2016
 471. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Sławomir Żebrowski - 13.04.2016
 472. Aktualizacja informacji o przetargach - udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wprowadzenie zmian w kosztorysie nr 2- Sławomir Żebrowski - 14.04.2016
 473. Aktualizacja informacji o przetargach Wspólnota Mieszkaniowa Kossaka 140-142-144 - udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wprowadzenie zmian w SIWZ - Sławomir Żebrowski - 19.04.2016
 474. Aktualizacja informacji o przetargach Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 60 - udzielenie odpowiedzi na zapytanie - Sławomir Żebrowski - 19.04.2016
 475. Aktualizacja informacji o przetargach Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 60 - udzielenie odpowiedzi na zapytanie - Sławomir Żebrowski - 22.04.2016
 476. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Sławomir Żebrowski - 28.04.2016
 477. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 13.05.2016
 478. Aktualizacja informacji - ogłoszenie -Mieszkanie na start - Sławomir Żebrowski - 16.05.2016
 479. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.06.2016
 480. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 20.06.2016
 481. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 27.06.2016
 482. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 05.07.2016
 483. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zapytanie do SIWZ - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 07.07.2016
 484. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Żeleńskiego 33 w Pile - Sławomir Żebrowski - 11.07.2016
 485. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 66 w Pile - Sławomir Żebrowski - 13.07.2016
 486. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski - 14.07.2016
 487. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 66 w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.07.2016
 488. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 45-45a w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.07.2016
 489. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 02.08.2016
 490. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 2 - III etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 09.08.2016
 491. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.08.2016
 492. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Kossaka 12 A-B-C w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.08.2016
 493. Aktualizacja informacji - informacje i ogłoszenia - Projekt list osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 11.08.2016
 494. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 45-45a w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.08.2016
 495. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Kossaka 12 A-B-C w Pile - Sławomir Żebrowski - 25.08.2016
 496. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty - usunięcie ogłoszenia o możliwości najmu lokali użytkowych Pilskiego TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 01.09.2016
 497. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 01.09.2016
 498. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Okólna 16-18-20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 29.09.2016
 499. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - Wspólnota Mieszkaniowa Okólna 16-18-20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 04.10.2016
 500. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Okólna 16-18-20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 12.10.2016
 501. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o wyniku przetargu - Sławomir Żebrowski - 18.10.2016
 502. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 19.10.2016
 503. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.10.2016
 504. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 04.11.2016
 505. Aktualizacja informacji -Działalność i usługi - plany inwestycyjne - Sławomir Żebrowski - 14.11.2016
 506. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 21.11.2016
 507. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Komuny Paryskiej 1 w Pile - Sławomir Żebrowski - 02.01.2017
 508. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Żeleńskiego 33 w Pile - Sławomir Żebrowski - 04.01.2017
 509. Aktualizacja informacji o możliwości najmu lokali użytkowych- do wynajęcia pomieszczenia biurowe przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski - 05.01.2017
 510. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 14-16 w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.01.2017
 511. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 39 w Pile - Sławomir Żebrowski - 11.01.2017
 512. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Komuny Paryskiej 1 w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.01.2017
 513. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Żeleńskiego 33 w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.01.2017
 514. Informacja,zalecenie montażu czujników czad-gaz- wyskakujące okienko- Sławomir Żebrowski - 24.01.2017
 515. Aktualizacja informacji- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Sławomir Żebrowski - 24.01.2017
 516. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiany w poz.5 w kosztorysie nr 2 oraz zmiana terminu otwarcia ofert- Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 39 w Pile - Sławomir Żebrowski - 25.01.2017
 517. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 14-16 w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.01.2017
 518. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 39 w Pile - Sławomir Żebrowski - 31.01.2017
 519. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 02.02.2017
 520. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Tucholska 20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 03.02.2017
 521. Aktualizacja informacji - PROGRAM MIESZKANIE NA START - Sławomir Żebrowski - 14.02.2017
 522. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 16.02.2017
 523. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Tucholska 20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 20.02.2017
 524. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Kapucyńska 1, Roosevelta 69-71-73, Komuny Paryskiej 16-18-20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 22.03.2017
 525. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 54-56-58-60-62 w Pile, Wspólnota Mieszkaniowa Karpacka 2-4-6-8 w Pile - Sławomir Żebrowski - 28.03.2017
 526. Aktualizacja informacji - REWITALIZACJA MIASTA PIŁY- Sławomir Żebrowski - 31.03.2017
 527. Aktualizacja informacji - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA- MAJĄTEK SPÓŁKI- Sławomir Żebrowski - 10.04.2017
 528. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wspólnota Mieszkaniowa Kapucyńska 1, Roosevelta 69-71-73, Komuny Paryskiej 16-18-20 w Pile - Sławomir Żebrowski - 11.04.2017
 529. Aktualizacja informacji - REWITALIZACJA MIASTA PIŁY- Sławomir Żebrowski - 18.04.2017
 530. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 54-56-58-60-62, Karpacka 2-4-6-8 w Pile - Sławomir Żebrowski -05.05.2017
 531. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - wstępne informacje o zamiarze przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. 14 Lutego 20 w Pile , dz. nr 337 - Sławomir Żebrowski -04.07.2017
 532. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 16 w Pile - Sławomir Żebrowski - 02.08.2017
 533. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 16 w Pile - Sławomir Żebrowski -14.08.2017
 534. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Tucholska 22-24a w Pile - Sławomir Żebrowski - 29.08.2017
 535. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS przy ul. 11 listopada 22-24 - Sławomir Żebrowski - 05.09.2017
 536. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wspólnota Mieszkaniowa Tucholska 22-24a w Pile - Sławomir Żebrowski -18.09.2017
 537. Aktualizacja informacji o przetargach -przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS przy ul. 11 listopada 22-24 - Sławomir Żebrowski - 29.09.2017
 538. Aktualizacja informacji - informacje i ogłoszenia - Projekt list osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS - Sławomir Żebrowski - 09.10.2017
 539. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa O.M.Kolbe 30 w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.10.2017
 540. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usług dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski - 09.11.2017
 541. Aktualizacja informacji - informacje dla przyszłych najemców-Minimalna powierzchnia mieszkań dla zasiedlenia początkowego oraz wysokość partycypacji i kaucji - Sławomir Żebrowski - 09.11.2017
 542. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wspólnota Mieszkaniowa O.M. Kolbe 30 w Pile - Sławomir Żebrowski -18.09.2017
 543. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - Do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Okólnej 35 w Pile - Sławomir Żebrowski -11.12.2017
 544. Aktualizacja informacji - informacje dla przyszłych najemców -kryteria finansowe brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkania w zasobach Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -19.12.2017
 545. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - Do wynajęcia pomieszczenie biurowe przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -21.12.2017
 546. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -22.01.2018
 547. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o zamówieniu- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -24.01.2018
 548. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 19, Staromiejska 44 w Pile - Sławomir Żebrowski - 30.01.2018
 549. Aktualizacja informacji o przetargach -informacja po otwarciu ofert- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -12.02.02.2018
 550. Aktualizacja informacji o przetargach -informacja o unieważnieniu postępowania- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -12.02.02.2018
 551. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o zamówieniu- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -12.02.2018
 552. Aktualizacja informacji o przetargach -informacja po otwarciu ofert- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -21.02.2018
 553. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -21.02.2018
 554. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.w Pile - Sławomir Żebrowski -27.02.2018
 555. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - wynik przetargu - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -01.03.2018
 556. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 19, Staromiejska 44 w Pile - Sławomir Żebrowski - 01.03.2018
 557. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 9-10 w Pile - Sławomir Żebrowski - 06.03.2018
 558. Aktualizacja informacji o przetargach - odpowiedz na zapytanie- Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 9-10 w Pile - Sławomir Żebrowski - 09.03.2018
 559. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 9-10 w Pile - Sławomir Żebrowski - 01.03.2018
 560. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -11.04.2018
 561. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -27.04.2018
 562. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty- projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski -11.05.2018
 563. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul.P.Konieczki 20 (dawna 14 Lutego)) w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski - 15.05.2018
 564. Aktualizacja informacji - ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Sławomir Żebrowski - 25.05.2018
 565. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -21.06.2018
 566. Aktualizacja informacji - MIESZKANIE NA START - zmiana ulotki- Sławomir Żebrowski -21.06.2018
 567. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- TBS- Remont budynku przy ul. 11 Listopada3a, rozbiórka przejścia-przewiązki budynku przy ul. 11 Listopada3a w Pile - Sławomir Żebrowski - 27.08.2018
 568. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -11.09.2018
 569. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - 11 listopada 3a w Pile - Sławomir Żebrowski -11.09.2018
 570. Aktualizacja informacji o przetargach - unieważnienie postępowania - 11 listopada 3a w Pile - Sławomir Żebrowski -11.09.2018
 571. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- TBS- Remont budynku usługowego przy ul. 11 Listopada3a, rozbiórka przejścia-przewiązki budynku usługowego przy ul. 11 Listopada3a w Pile - Sławomir Żebrowski - 13.09.2018
 572. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- TBS - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.09.2018
 573. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- TBS - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.09.2018
 574. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TBS- Remont budynku usługowego przy ul. 11 Listopada 3a, rozbiórka przejścia-przewiązki budynku usługowego przy ul. 11 Listopada3a w Pile - Sławomir Żebrowski - 01.10.2018
 575. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - 11 listopada 3a w Pile - Sławomir Żebrowski -03.10.2018
 576. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -04.10.2018
 577. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11 listopada 3a w Pile - Sławomir Żebrowski -03.10.2018
 578. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -09.10.2018
 579. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- TBS - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.10.2018
 580. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia - 11 listopada 3a w Pile - Sławomir Żebrowski -11.10.2018
 581. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiany w dokumentacji- TBS - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 15.10.2018
 582. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- TBS - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 17.10.2018
 583. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.10.2018
 584. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.10.2018
 585. Aktualizacja informacji ogłoszenia i komunikaty - ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski - 29.10.2018
 586. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -09.11.2018
 587. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - Sławomir Żebrowski -19.11.2018
 588. Aktualizacja informacji - Nabór na stanowiska pracy - nabór na stanowisko pracy w dziale nieruchomości oraz 2 stzanowiska pracy w dziale technicznym. - Sławomir Żebrowski -29.11.2018
 589. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usługi dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -06.12.2018
 590. Aktualizacja informacji - informacje dla przyszłych najemców - wysokość partycypacji i kaucji - Sławomir Żebrowski -06.12.2018
 591. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.P. Konieczki 20 w Pile dz. nr 337. - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -20.12.2018
 592. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.P. Konieczki 20 (14 Lutego 20)w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie o przetargu- Sławomir Żebrowski -10.01.2019r.
 593. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Kapucyńska 3 w Pile - Sławomir Żebrowski - 11.01.2019r.
 594. Aktualizacja informacji - Nabór na stanowiska pracy - Sławomir Żebrowski -25.01.2019
 595. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Ogińskiego 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 25.01.2019r.
 596. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Kapucyńska 3 w Pile - Sławomir Żebrowski -30.01.2019
 597. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Ogińskiego 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 13.02.2019r.
 598. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.P. Konieczki 20 (14 Lutego 20)w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie o wyniku przetargu- Sławomir Żebrowski -15.02.2019r.
 599. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Ogińskiego 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 18.02.2019r.
 600. Aktualizacja informacji - Działalność i usługi - plany inwestycyjne - Sławomir Żebrowski - 21.02.2019r.
 601. Aktualizacja informacji -Nabór na stanowiska pracy - Sławomir Żebrowski - 25.02.2019r.
 602. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Piekarska 5-6 w Pile - Sławomir Żebrowski - 26.02.2019r.
 603. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Piekarska 5-6 w Pile - Sławomir Żebrowski - 07.03.2019r.
 604. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9w Pile - Sławomir Żebrowski - 12.03.2019r.
 605. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Piekarska 5-6 w Pile - Sławomir Żebrowski - 18.03.2019r.
 606. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 18.03.2019r.
 607. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 28.03.2019r.
 608. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 01.04.2019r.
 609. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile- termomodernizacja - Sławomir Żebrowski - 02.04.2019r.
 610. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - modernizacja c.o. - Sławomir Żebrowski - 11.04.2019r.
 611. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie zmiana, zmiana siwz, załącznik - zmiana zakresu - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - modernizacja c.o. - Sławomir Żebrowski - 16.04.2019r.
 612. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.04.2019r.
 613. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.04.2019r.
 614. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 38-40-42 w Pile - Zagospodarowanie terenu - 30.04.2019r.
 615. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - Wspólnota Mieszkaniowa Motylewska 9 w Pile - Modernizacja systemu grzewczego - Sławomir Żebrowski -07.05.2019r.
 616. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 38-40-42 w Pile - Zagospodarowanie terenu- Sławomir Żebrowski -20.05.2019r.
 617. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 38-40-42 w Pile - Sławomir Żebrowski - 07.06.2019r.
 618. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 03.07.2019r.
 619. Aktualizacja informacji - informacje dla przyszłych najemców- Sławomir Żebrowski - 22.08.2019r.
 620. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 10.10.2019
 621. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 14.10.2019r.
 622. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - 23.10.2019r. , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 23.10.2019
 623. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ - 29.10.2019r., Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 29.10.2019
 624. Aktualizacja informacji o przetargach -informacja po otwarciu ofert- Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 06.11.2019
 625. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 07.11.2019
 626. Aktualizacja informacji o przetargach -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.11.2019
 627. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie o przetargu- Sławomir Żebrowski -25.11.2019r.
 628. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 54-54a w Pile - Sławomir Żebrowski - 02.12.2019r.
 629. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 58-60 w Pile - Sławomir Żebrowski - 03.12.2019r.
 630. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie- wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -16.12.2019r.
 631. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 54-54a w Pile - Sławomir Żebrowski - 17.12.2019r.
 632. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 54-54a w Pile - Sławomir Żebrowski - 17.12.2019r.
 633. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 58-60 w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.12.2019r.
 634. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Roosevelta 58-60 w Pile - Sławomir Żebrowski - 19.12.2019r.
 635. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. zo.o. - Sławomir Żebrowski - 24.01.2020r.
 636. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiana SIWZ- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. zo.o. - Sławomir Żebrowski - 29.01.2020r.
 637. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. zo.o. - Sławomir Żebrowski - 05.02.2020r.
 638. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie o przetargu- Sławomir Żebrowski -07.02.2020r.
 639. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. zo.o. - Sławomir Żebrowski - 19.02.2020r.
 640. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. zo.o. - Sławomir Żebrowski - 19.02.2020r.
 641. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie - wynik przetargu- Sławomir Żebrowski -02.03.2020r.
 642. Aktualizacja informacji - Koronawirus- COVID 19 - Obiekt zamknięty do odwołania - Sławomir Żebrowski -18.03.2020r.
 643. Aktualizacja informacji - KONKURS ZOSTAŃ W DOMU- ogłoszenie konkursu - Sławomir Żebrowski -06.04.2020r.
 644. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- do wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego 1 i ul. Kujawskiej 10, na sprzedaż lub do wynajęcia budynek przy ul.14 lutego 20 - Sławomir Żebrowski -19.05.2020r.
 645. Aktualizacja informacji- wyskakujące okienko - do wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego 1 i ul. Kujawskiej 10,na sprzedaż lub do wynajęcia budynek przy ul.14 lutego 20 - Sławomir Żebrowski -19.05.2020r.
 646. Aktualizacja informacji- Konkurs zostań w domu - na wesoło - Informacja o konkursie "Zostań w domu na wesoło" - Sławomir Żebrowski -25.05.2020r.
 647. Aktualizacja informacji-wyskakujące okienko - Konkurs zostań w domu- na wesoło - Informacja o konkursie "Zostań w domu - na wesoło" - Sławomir Żebrowski -25.05.2020r.
 648. Aktualizacja informacji - Koronawirus- COVID 19 - Obiekt zamknięty do odwołania - Sławomir Żebrowski -02.06.2020r.
 649. Aktualizacja informacji-wyskakujące okienko - Konkurs zostań w domu- na wesoło - ogłoszenie w wyniku konkursu-nagrodzone prace - Sławomir Żebrowski -03.06.2020r.
 650. Aktualizacja informacji- Konkurs zostań w domu- na wesoło - ogłoszenie w wyniku konkursu-nagrodzone prace - Sławomir Żebrowski -03.06.2020r.
 651. Aktualizacja informacji - Koronawirus- COVID 19 - Pracujemy dla Państwa w trybie półzamkniętym - Sławomir Żebrowski -04.06.2020r.
 652. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.- Sławomir Żebrowski - 22.06.2020r.
 653. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- do wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego 1 - Sławomir Żebrowski -24.06.2020r.
 654. Aktualizacja informacji- wyskakujące okienko - do wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Kusocińskiego 1 - Sławomir Żebrowski -24.06.2020r.
 655. Aktualizacja informacji-utworzenie zakładek: wydarzenia, sprzedaż /najem nieruchomości,informacje techniczne, aktualizacja informacji- wyskakujące okienko oraz ogłoszenia i komunikaty - Sławomir Żebrowski -07.07.2020r.
 656. Aktualizacja informacji- sprzedaż/najem nieruchomości - najem nieruchomości - lokale użytkowe przy ul.Kusocińskiego 1, ul.Kujawskiej 10 Sławomir Żebrowski -17.07.2020r.
 657. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 29.07.2020r.
 658. Aktualizacja informacji o przetargach - zapytanie do SIWZ- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 04.08.2020r.
 659. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 10.08.2020r.
 660. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o unieważnieniu przetargu - Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 19.08.2020r.
 661. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 19.08.2020r.
 662. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie - Sławomir Żebrowski -28.08.2020r.
 663. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 07.09.2020r.
 664. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 47-49, 51-53-55, 57-59 w Pile - utwardzenie terenu (zjazdu z ulicy Wawelskiej i terenu podwórza) przy ul.Wawelskiej 47-49, ul.Wawelskiej 51-53-55, ul. Wawelskiej 57-59 w Pile terenu - 07.09.2020r.
 665. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 80, 82-84, 86 w Pile - zagospodarowanie terenu - 11.09.2020r.
 666. Aktualizacja informacji-ogłoszenia i komunikaty - ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp.o.o za rok obrotowy 2020 - 14.09.2020r.
 667. Aktualizacja informacji-ogłoszenia i komunikaty - PLAN POŁĄCZENIA spółek działających pod firmami: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz "INWEST-PARK" Sp.z o.o. - 21.09.2020r.
 668. Aktualizacja informacji-wyskakujące okienko - PLAN POŁĄCZENIA spółek działających pod firmami: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz "INWEST-PARK" Sp.z o.o. - 21.09.2020r.
 669. Aktualizacja informacji-wyskakujące okienko - usunięcie z wyskakującego okienka - PLAN POŁĄCZENIA spółek działających pod firmami: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz "INWEST-PARK" Sp.z o.o. - 22.09.2020r.
 670. Aktualizacja informacji - przetargi na sprzedaż nieruchomości - ul.14 Lutego 20 w Pile dz. nr 337. - ogłoszenie - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -23.09.2020r.
 671. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 80, 82-84, 86 w Pile - zagospodarowanie terenu - 25.09.2020r.
 672. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 80, 82-84, 86 w Pile - zagospodarowanie terenu - 29.09.2020r.
 673. Aktualizacja informacji -sprzedaż / najem nieruchomości - do wynajęcia lokal przy ul.Kujawskiej 10 w Pile o powierzchni 25,57m2 - usuniecie ogłoszenie - Sławomir Żebrowski -01.10.2020r.
 674. Aktualizacja informacji -Nabór na stanowiska pracy - dodanie zakładki - Sławomir Żebrowski -05.10.2020r.
 675. Aktualizacja informacji -informacje dla przyszłych najemców- aktualizacja partycypacji i kaucji - Sławomir Żebrowski -07.10.2020r.
 676. Aktualizacja informacji -Nabór na stanowiska pracy - Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w dziale technicznym - Sławomir Żebrowski -12.10.2020r.
 677. Aktualizacja informacji -Struktura Własnościowa - Majątek Spółki - Sławomir Żebrowski -17.11.2020r.
 678. Aktualizacja informacji -Informacje o przetargach - Archiwum - usuwanie informacji z archiwum o przetargach z 2013r. i 2014r. - Sławomir Żebrowski -17.11.2020r.
 679. Aktualizacja informacji -Deklaracja dostępności - utworzenie nowej zakładki w pasku menu - deklaracja dostępności-24.11.2020r.
 680. Aktualizacja informacji -Informacje o przetargach - zamówienie z wolnej ręki- ""utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o." - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sławomir Żebrowski -29.01.2021r.
 681. Aktualizacja informacji -sprzedaż / najem nieruchomości - do wynajęcia garaże przy ul. Sikorskiego 82-Parking - Sławomir Żebrowski -02.02.2021r.
 682. Aktualizacja informacji-Struktura Własnościowa - Majątek Spółki- aktualizacja kapitału zakładowego - Sławomir Żebrowski -08.02.2021r
 683. Aktualizacja informacji-Sprzedaż / Najem nieruchomości -Najem nieruchomości - usuniecie informacji o najmie nieruchomości przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile- Sławomir Żebrowski -15.02.2021r
 684. Aktualizacja informacji - Nabór na stanowiska pracy - usuniecie informacji o naborze pracownika do działu technicznego - Sławomir Żebrowski -02.03.2021r
 685. Aktualizacja informacji - Władze i organizacja Spółki - Aktualizacja Władz Spółki - Rada Nadzorcza - Sławomir Żebrowski -22.03.2021r
 686. Aktualizacja informacji - Kontakt - Sławomir Żebrowski -22.03.2021r
 687. Aktualizacja informacji - Wyskakujące okienko - Umieszczenie informacji -Centrum Konferencyjne Piła ul. Dąbrowskiego 8 , Powierzchnie do wynajęcia Piła ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -22.03.2021r
 688. Aktualizacja informacji - Sprzedaż/Najem Nieruchomości - Umieszczenie informacji -Centrum Konferencyjne Piła ul. Dąbrowskiego 8, Powierzchnie do wynajęcia Piła ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -22.03.2021r
 689. Aktualizacja informacji - Władze i organizacja Spółki, Kontakt - zmiana adresów e-mail - Sławomir Żebrowski -22.03.2021r
 690. Aktualizacja informacji -Deklaracja dostępności - aktualizacja marzec 2021r. - Sławomir Żebrowski -30.03.2021r
 691. Aktualizacja informacji -sprzedaż / najem nieruchomości- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym, Piła, ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -01.04.2021r
 692. Aktualizacja informacji -wyskakujące okienko- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym, Piła, ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -01.04.2021r
 693. Aktualizacja informacji -informacje dla przyszłych najemców- aktualizacja partycypacji w kosztach budowy i kaucji mieszkaniowej - Sławomir Żebrowski -13.04.2021r.
 694. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 15-17 w Pile - zagospodarowanie terenu - 21.04.2021r.
 695. Aktualizacja informacji o przetargach - archiwum - umieszczenie w archiwum informacji o przetargach z 2020r. - 21.04.2021r.
 696. Aktualizacja dla przyszłych najemców - aktualizacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, najniższej emerytury oraz aktualizacja kryteriów finansowych branych pod uwagę przy rozpatrzeniu wniosków o przydział mieszkania - 27.04.2021r.
 697. Aktualizacja informacji -wyskakujące okienko- aktualizacja wyskakującego okienka - dodatkowe pomieszczenia w Centrum Konferencyjnym Piła ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -28.04.2021r
 698. Aktualizacja informacji - Sprzedaż/Najem Nieruchomości - Aktualizacja- najem nieruchomości -Dodatkowe pomieszczenia w Centrum Konferencyjne Piła ul.Dąbrowskiego 8 -Sławomir Żebrowski -28.04.2021r
 699. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 15-17 w Pile - zagospodarowanie terenu -Sławomir Żebrowski- 07.05.2021r.
 700. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 15-17 w Pile - zagospodarowanie terenu - Sławomir Żebrowski - 12.05.2021r.
 701. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu - usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 14.05.2021r.
 702. Aktualizacja informacji-ogłoszenia i komunikaty - Informacje o cenach usług dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych - zarządzanych przez Pilskie TBS Sp.z o.o. -Sławomir Żebrowski - 17.05.2021r.
 703. Aktualizacja informacji o przetargach - odpowiedz na zapytanie- usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 19.05.2021r.
 704. Aktualizacja informacji o przetargach - odpowiedz na zapytanie- usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 20.05.2021r.
 705. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 25.05.2021r.
 706. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert - usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół buydnków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 25.05.2021r.
 707. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 31.05.2021r.
 708. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 31.05.2021r.
 709. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyniku postępowania- usługi- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. -Sławomir Żebrowski- 01.06.2021r.
 710. Aktualizacja informacji -wyskakujące okienko- aktualizacja wyskakującego okienka - dodatkowe pomieszczenia w Centrum Konferencyjnym Piła ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -11.06.2021r
 711. Aktualizacja informacji - Sprzedaż/Najem Nieruchomości - Aktualizacja- najem nieruchomości -Dodatkowe pomieszczenia w Centrum Konferencyjne Piła ul.Dąbrowskiego 8 -Sławomir Żebrowski -11.06.2021r
 712. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Ludowa 12-14-16-18 w Pile - Dobudowa balkonów do mieszkań w budynku przy ul. Ludowej 12-14-16-18 w Pile - Sławomir Żebrowski -18.06.2021r.
 713. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Ludowa 12-14-16-18 w Pile - Dobudowa balkonów do mieszkań w budynku przy ul. Ludowej 12-14-16-18 w Pile - Sławomir Żebrowski -30.06.2021r.
 714. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Wspólnota Mieszkaniowa Ludowa 12-14-16-18 w Pile - Dobudowa balkonów do mieszkań w budynku przy ul. Ludowej 12-14-16-18 w Pile - Sławomir Żebrowski -01.07.2021r.
 715. Aktualizacja informacji Działalność i Usługi - Zasoby Towarzystwa -dopisanie budynku przy ul. ppłk. Aleksandra Kity 9a-b - Sławomir Żebrowski -05.07.2021r.
 716. Aktualizacja informacji- Strona główna- informacja - wizyty w siedzibie - Sławomir Żebrowski -12.07.2021r.
 717. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości- Sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy ul. 14 Lutego 20 stanowiacej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -31.08.2021r.
 718. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- informacja - dodatki mieszkaniowe - aktualizacja druku - Sławomir Żebrowski -14.09.2021r.
 719. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- informacja o cenach usług dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych - zarządzanych przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -14.09.2021r.
 720. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -17.09.2021r.
 721. Aktualizacja informacji- Sprzedaż/Najem nieruchomości-Najem nieruchomości- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -23.09.2021r.
 722. Aktualizacja informacji- wyskakujące okienko- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym piła, ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -23.09.2021r.
 723. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości- Sprzedaż nieruchomości - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy ul. 14 Lutego 20 stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. -ogłoszenie wyniku przetargu - Sławomir Żebrowski -29.09.2021r.
 724. Aktualizacja informacji- Struktura Własnościowa - Majątek Spółki - aktualizacja kapitału zakładowego - Sławomir Żebrowski -05.11.2021r.
 725. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -18.11.2021r.
 726. Aktualizacja informacji - Program Mieszkanie Na Start - Sławomir Żebrowski -06.12.2021r.
 727. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiana swz- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -08.12.2021r.
 728. Aktualizacja informacji o przetargach - zmiana swz, zmiana ogłoszenia- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -15.12.2021r.
 729. Aktualizacja informacji o przetargach - Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -21.12.2021r.
 730. Aktualizacja informacji o przetargach - Informacja po otwarciu ofert- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -21.12.2021r.
 731. Aktualizacja informacji o przetargach - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -27.12.2021r.
 732. Aktualizacja informacji - Strona główna - aktualizacja adresu e-mail, Aktualizacja informacji - Załatwienie spraw - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - aktualizacja adresów e-mail, - Sławomir Żebrowski -10.01.2022r.
 733. Aktualizacja informacji - Strona główna - Informacja - wizyty w siedzibie - Sławomir Żebrowski -13.01.2022r.
 734. Aktualizacja informacji - Ogłoszenia i komunikaty - Usuniecie deklaracji o dochodach - Sławomir Żebrowski -14.01.2022r.
 735. Aktualizacja informacji o przetargach - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o wyniku postępowania- Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile - Sławomir Żebrowski -19.01.2022r.
 736. Aktualizacja informacji- Sprzedaż/Najem Nieruchomości - zamieszczenie informacji o możliwości najmu lokalu użytkowego przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -07.02.2022r.
 737. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- Informaacja o cenach usług dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych - Zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -16.02.2022r.
 738. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- centrum konferencyjne Dąbrowskiego 8 ,dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -21.02.2022r.
 739. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja - lokale użytkowe do wynajęcia przy ulKusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -15.03.2022r.
 740. Aktualizacja informacji- wyskakujące okienko - Najem lokali użytkowych do wynajęcia przy ul.Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -23.03.2022r.
 741. Aktualizacja informacji -Deklaracja dostępności - aktualizacja marzec 2022r. - Sławomir Żebrowski -23.03.2022r
 742. Aktualizacja informacji -Struktura własnościowa- Majątek Spółki - Sławomir Żebrowski -01.04.2022r
 743. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- centrum konferencyjne Dąbrowskiego 8 ,dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -05.04.2022r.
 744. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko/dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -05.04.2022r.
 745. Aktualizacja informacji - strona główna - wizyty tylko po umówieniu telefonicznym - Sławomir Żebrowski -12.05.2022r.
 746. Aktualizacja informacji - informacja dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski -12.05.2022r.
 747. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko- wniosek o najem mieszkania- Sławomir Żebrowski -12.05.2022r.
 748. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- centrum konferencyjne Dąbrowskiego 8 ,dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -02.08.2022r.
 749. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 35 w Pile - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konarskiego 35 w Pile - Sławomir Żebrowski -17.08.2022r.
 750. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja po otwarciu ofert- Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 35 w Pile - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konarskiego 35 w Pile - Sławomir Żebrowski -01.09.2022r.
 751. Aktualizacja informacji-ogłoszenia i komunikaty - ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp.o.o za rok obrotowy 2022 - 12.09.2022r.
 752. Aktualizacja informacji o przetargach - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 35 w Pile - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konarskiego 35 w Pile - Sławomir Żebrowski -19.09.2022r.
 753. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Chojnickiej 2-4-6-8-10-12 w Pile - Sławomir Żebrowski -20.09.2022r.
 754. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul.Kochanowskiego 2AB, Wyszyńskiego 6-8, Prusa 1-3 w Pile - Sławomir Żebrowski -20.09.2022r.
 755. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o kwocie, informacja po otwarciu ofert- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Chojnickiej 2-4-6-8-10-12 w Pile - Sławomir Żebrowski -05.10.2022r.
 756. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul.Kochanowskiego 2AB, Wyszyńskiego 6-8, Prusa 1-3 w Pile oraz Chojnickiejc2-12 - Sławomir Żebrowski -06.10.2022r.
 757. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyniku postępowania- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Chojnickiej 2-4-6-8-10-12 w Pile - Sławomir Żebrowski -17.10.2022r.
 758. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o wyniku postępowania- Pilskie TBS Sp. z o.o. - Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul.Kochanowskiego 2AB, Wyszyńskiego 6-8, Prusa 1-3 w Pile oraz Chojnickiej 2-12 - Sławomir Żebrowski -17.10.2022r.
 759. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -10.11.2022r.
 760. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -10.11.2022r.
 761. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -02.12.2022r.
 762. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -02.11.2022r.
 763. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -15.02.2023r.
 764. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -15.02.2023r.
 765. Aktualizacja informacji -Deklaracja dostępności - aktualizacja marzec 2023r. - Sławomir Żebrowski -28.03.2023r
 766. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja-centrum konferencyje Dąbrowskiego 8, dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -06.04.2023r.
 767. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- centrum konferencyjne Dabrowskiego 8, dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -06.04.2023r.
 768. Aktualizacja dla przyszłych najemców - aktualizacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, najniższej emerytury oraz aktualizacja kryteriów finansowych branych pod uwagę przy rozpatrzeniu wniosków o przydział mieszkania - 06.04.2023r.
 769. Aktualizacja informacji o przetargach - ogłoszenie o zamówieniu- Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski - 08.05.2023r.
 770. Aktualizacja informacji o przetargach - postepowanie rozstrzygnięte - Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski - 26.05.2023r.
 771. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja-centrum konferencyje Dąbrowskiego 8, dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -21.07.2023r.
 772. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- centrum konferencyjne Dabrowskiego 8, dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -21.07.2023r.
 773. Aktualizacja informacji - ogłoszenia i komunikaty - zamieszczenie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych w zasobach Pilskiego TBS Spółka z o.o. - Sławomir Żebrowski -01.08.2023r.
 774. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja- centrum konferencyjne Dabrowskiego 8, dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym Piła , ul. Dąbrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -03.08.2023r.
 775. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - dodanie zakładki - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -16.08.2023r.
 776. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - umieszczenie informacji Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, Konkurs Inwestycja Roku, Jubileusz 25-lecia Pilskiego TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski 23.08.2023r.
 777. Aktualizacja informacji- ogłoszenia i komunikaty- Informaacja o cenach usług dostarczanych przez dostawców mediów do budynków mieszkalnych - Zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o. - Sławomir Żebrowski -28.08.2023r.
 778. Aktualizacja informacji-ogłoszenia i komunikaty - ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp.o.o za rok obrotowy 2023 - 13.09.2023r.
 779. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -20.09.2023r.
 780. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -20.09.2023r.
 781. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja-centrum konferencyje Dąbrowskiego 8, - Sławomir Żebrowski -26.09.2023r.
 782. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja centrum konferencyjne Dąbrowskiego 8- Sławomir Żebrowski -26.09.2023r.
 783. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -05.10.2023r.
 784. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -05.10.2023r.
 785. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - informacja o konkursie ofert - Sławomir Żebrowski -09.10.2023r.
 786. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - informacja o konkursie ofert - Sławomir Żebrowski -09.10.2023r.
 787. Aktualizacja informacji - Działalność i Usługi - Zasoby towrzystwa - Sławomir Żebrowski -11.10.2023r.
 788. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - archiwizacja przetrgu - Sławomir Żebrowski -16.10.2023r.
 789. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - archiwizacja przetargu - Sławomir Żebrowski -16.10.2023r.
 790. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - informacja o wyniku konkursu ofert na najem lokali uzytkowych - Sławomir Żebrowski -17.10.2023r.
 791. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - informacja o wyniku konkursu ofert - Sławomir Żebrowski -17.10.2023r.
 792. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o przetargu - Sławomir Żebrowski -20.10.2023r.
 793. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o przetargu - Sławomir Żebrowski -20.10.2023r.
 794. Aktualizacja informacji - nabór na stanowiska pracy - nabór na stanowiska pracy- ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w dziale technicznym - Sławomir Żebrowski -25.10.2023r.
 795. Aktualizacja informacji - informacja o przetargu - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -30.10.2023r.
 796. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych - wynik przetargu - Sławomir Żebrowski -30.10.2023r.
 797. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - archiwizacja przetrgu na najem lokali użytkowych - boksy przy ul. Dabrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -03.11.2023r.
 798. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych - usunięcie z wyskakujacego okienka informacji o najmie lokali uzytkowych - boksy przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -03.11.2023r. - Sławomir Żebrowski -03.11.2023r.
 799. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert - konkurs ofert na najem lokali użytkowych- ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych przy ul. Sikorskiego 82 - garaż, ul. Kusocińskiego 1 w Pile, - Sławomir Żebrowski -03.11.2023r.
 800. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali przy ul. Sikorskiego 82- garaż, ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -03.11.2023r.
 801. Aktualizacja informacji- Sprzedaż /Najem nieruchomości/Najem nieruchomości - aktualizacja-centrum konferencyje Dąbrowskiego 8, - Sławomir Żebrowski -07.11.2023r.
 802. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - aktualizacja centrum konferencyjne Dąbrowskiego 8- Sławomir Żebrowski -07.11.2023r.
 803. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert - konkurs ofert na najem lokali użytkowych- wynik konkursu ofert na najem lokali użytkowych - ul. Chojnicka 2-12-garaż, ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -14.11.2023r.
 804. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - wynik konkursu ofert na najem lokali uzytkowych - ul. Chojnicka 2-12 - garaż, ul. Kusocińskiego 1 - Sławomir Żebrowski -14.11.2023r.
 805. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert - konkurs ofert na najem lokali użytkowych- archiwizacja konkursu ofert na najem lokali użytkowych - ul. Chojnicka 2-12-garaż, ul. Kusocińskiego 1 w Pile - Sławomir Żebrowski -16.11.2023r.
 806. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - usunięcie z wyskakujacego okienka konkursu ofert na najem lokali uzytkowych - ul. Chojnicka 2-12 - garaż, ul. Kusocińskiego 1 - Sławomir Żebrowski -16.11.2023r.
 807. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert -konkurs ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul.Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -16.11.2023r.
 808. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o konkurskie ofert na najem lokali uzytkowych w budynku przy ul. Dabrowksiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -14.11.2023r.
 809. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert -konkurs ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie wyniku konkursu ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul.Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -23.11.2023r.
 810. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - konkurs ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na najem lokali uzytkowych w budynku przy ul. Dabrowksiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -23.11.2023r.
 811. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych - przetarg na najem lokali użytkowych z dnia 26.10.2023r. - archiwizacja - Sławomir Żebrowski -01.12.2023r.
 812. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - przetarg na najem lokali użytkowych z dnia 26.10.2023r.- archiwizacja - Sławomir Żebrowski -01.12.2023r.
 813. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych - ogłoszenie przetarg na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -01.12.2023r.
 814. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych- Sławomir Żebrowski -01.12.2023r.
 815. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -11.12.2023r.
 816. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych- Sławomir Żebrowski -11.12.2023r.
 817. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - umieszczenie życzeń świątecznych- Sławomir Żebrowski -12.12.2023r.
 818. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych - ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -18.12.2023r.
 819. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - ogłoszenie o okonkursie ofert na najem lokali użytkowych- Sławomir Żebrowski -18.12.2023r.
 820. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetargi nieograniczone na roboty budowlane, usługi - ogłoszenie o zamówieniu- bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomosci przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -19.12.2023r.
 821. Aktualizacja informacji - informacja informacji w zakłdace działalnośc i usługi, władze i organizacja społki, numery kont bankowych - Sławomir Żebrowski -22.12.2023r.
 822. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych -ogłoszenie wyniku konkursu ofert na najem lokali użytkowych - Sławomir Żebrowski -27.12.2023r.
 823. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na najem lokali użytkowych- Sławomir Żebrowski -27.12.2023r.
 824. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach - przetargi nieograniczone na roboty budowlane, usługi - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomosci przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -03.01.2024r.
 825. Aktualizacja informacji - wyskakujace okienko - umieszzcenie informacji - Harmonogram odbioru choinek - Sławomir Żebrowski -08.01.2024r.
 826. Aktualizacja informacji - strona główna - aktualizacja informacji o umawianiu wizyt - aktualziacja numerów telefonów - Sławomir Żebrowski -08.01.2024r.
 827. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja informacji - dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym , Piła ul. Dabrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -16.01.2024r.
 828. Aktualizacja informacji - sprzedaż/najem nieruchomosci- najem nieruchomosci - aktualizacja informacji - dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym , Piła ul. Dabrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -16.01.2024r.
 829. Aktualizacja informacji - wyskakujące okienko - aktualizacja informacji - dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym , Piła ul. Dabrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -19.01.2024r.
 830. Aktualizacja informacji - sprzedaż/najem nieruchomosci- najem nieruchomosci - aktualizacja informacji - dodatkowe pomieszczenia do najmu w centrum konferencyjnym , Piła ul. Dabrowskiego 8 - Sławomir Żebrowski -19.01.2024r.
 831. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali uzytkowych / działek - ogłoszenie przetargu na najem działek przy ul. Krzywej 15-17 - Sławomir Żebrowski -15.02.2024r.
 832. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych / działek - ogłoszenie o wyniku przetargu na najem działek przy ul. Krzywej 15-17 - Sławomir Żebrowski -23.02.2024r.
 833. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / działek - ogłoszenie konkursu ofer na najem działek przy ul. Krzywej 15-17 - Sławomir Żebrowski -11.03.2024r.
 834. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / działek - wynik konkursu ofer na najem działek przy ul. Krzywej 15-17 - Sławomir Żebrowski -18.03.2024r.
 835. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -21.03.2024r.
 836. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -28.03.2024r.
 837. Aktualizacja informacji -Deklaracja dostępności - aktualizacja marzec 2024r. - Sławomir Żebrowski -29.03.2024r
 838. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie konkursu ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -05.04.2024r.
 839. Aktualizacja informacji - Sprzedaż /Najem nieruchomości- Najem Nieruchomości - Aktualizacja dodatkowych pomieszczeń do najmu w centrum konferencyjnym przy ul. Dabrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -17.04.2024r.
 840. Aktualizacja informacji - Wyskakujące okienko - Aktualizacja dodatkowych pomieszczeń do najmu w centrum konferencyjnym przy ul.Dabrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -17.04.2024r.
 841. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -18.04.2024r.
 842. Aktualizacja informacji - informacja dla przyszłych najemców - Sławomir Żebrowski -18.04.2024r.
 843. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -07.06.2024r.
 844. Aktualizacja informacji - informacja o przetargach na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -19.06.2024r.
 845. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie konkursu ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -20.06.2024r.
 846. Aktualizacja informacji - informacja o konkursie ofert na najem lokali użytkowych / najem działek - ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile - Sławomir Żebrowski -02.07.2024r.
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry