Dzi mamy: pitek, 08-12-2023, a do koca roku pozostao: 24 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
ZASADY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
< < < powrót
Zasady najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa

  • Umowa najmu z Pilskim TBS jest zawierana na czas nieokreślony.
  • Zgromadzenie Wspólników ustala dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa stawki czynszu za 1 m2 lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Czynsz nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu.
Akty prawne:
  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego.


Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2023r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry