Dzi mamy: poniedziaek, 17-06-2024, a do koca roku pozostao: 198 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
< < < powrót
Przedmiotem działalności Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zgodnie z § 5 Aktu założycielskiego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Pilskie TBS Sp. z o.o. może również:
 1. nabywać budynki mieszkalne,
 2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa,
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak np.:
  1. pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności wyżej wymienionej na rzecz innych inwestorów,
  2. budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu (osiedla mieszkaniowego),
  3. budowa mieszkań na sprzedaż,
  4. działalność projektowa,
  5. działalność produkcyjno – handlowa materiałami budowlanymi i wyposażenie mieszkań.


Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry