Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt


STRONA GŁÓWNA

powiększ Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to spółka Gminy Piła działająca od 1999 roku. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, zarządzania nieruchomościami. Towarzystwo za dotychczasową działalność otrzymało następujące wyróżnienia:
  • dyplom uznania w konkursie „Budowa Roku 2001” (2002 r.),
  • medal „Zasłużony dla Banku Gospodarstwa Krajowego”
    (2004 r.),
  • Wielkopolski Znak Jakości (2005 r.)
  • dyplom za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu
    Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2011

powiększ powiększ powiększ

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82 A

telefon: (67) 349 00 48
telefon: (67) 349 00 78

www.pilskietbs.pl
e-mail: sekretariat@pilskietbs.pl

NIP: 764-21-29-348
REGON: 570838925

Jeste naszym:

gociem

Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry