Dzi mamy: czwartek, 21-02-2019, a do koca roku pozostao: 314 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
  Nabór na stanowiska pracy
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
WŁADZE I ORGANIZACJA SPÓŁKI
Władze Spółki:
 1. Zgromadzenie Wspólników - Gmina Piła - 100% udziałów

 2. Rada Nadzorcza:

  • Teresa Jakubowska       - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Ewa Sieniawska             - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jerzy Mac                       - Członek Rady Nadzorczej

 3. Zarząd Spółki

  • Remigiusz Dekarli            - Prezes

 4. Kierownictwo Spółki

  • Sylwia Maroszek             - Prokurent / Kierownik Działu Nieruchomości
                                             tel.(67) 349-00-48,78 wew. 33

  • Ewa Durska                     - Główna Księgowa
                                              tel.(67) 349-00-48,78 wew. 27

  • Sławomir Żebrowski       - Kierownik Działu Technicznego
                                             tel. 067 349 - 00 - 48,78 w.25
                                             tel. kom. 695-274-847

 5. Dział Finansowy

  • tel. 067 349-00-48,78 w. 29, 36
  • e-mail: tbs.pila.df@interia.pl

 6. Dział Nieruchomości

  • tel. 067 349-00-48,78 w. 23, 34
  • tel. kom. 607-620-377
  • e-mail: tbs.pila.dn@interia.pl


 7. Dział Techniczny

  • tel. 067 349-00-48,78 w.30,31,35
  • tel. kom. 603-067-703
  • tel. kom. 603-549-703
  • tel. kom. 603-547-703
  • tel. kom. 665-003-703
  • e-mail: tbs.pila.dt@interia.pl
Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry