Dzi mamy: rod, 01-12-2021, a do koca roku pozostao: 31 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
WŁADZE I ORGANIZACJA SPÓŁKI
Władze Spółki:
 1. Zgromadzenie Wspólników - Gmina Piła - 100% udziałów

 2. Rada Nadzorcza:

  • Teresa Jakubowska       - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Ewa Sieniawska             - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Arleta Graczkowska        - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Mac                          - Członek Rady Nadzorczej

 3. Zarząd Spółki

  • Remigiusz Dekarli            - Prezes

 4. Kierownictwo Spółki

  • Sylwia Maroszek             - Prokurent / Kierownik Działu Nieruchomości
                                             tel.(67) 349-00-48,78 wew. 33

  • Ewa Durska                     - Główna Księgowa
                                              tel.(67) 349-00-48,78 wew. 27

  • Sławomir Żebrowski       - Kierownik Działu Technicznego
                                             tel. (67) 349 - 00 - 48,78 w.25
                                             tel. kom. 695-274-847

 5. Dział Finansowy

  • tel. (67) 349-00-48,78 w. 28,29,32,36
  • e-mail: ksiegowosc@pilskietbs.pl

 6. Dział Nieruchomości

  • tel. (67)349-00-48,78 w. 23, 34
  • tel. kom. 607-620-377
  • e-mail: nieruchomosci@pilskietbs.pl


 7. Dział Techniczny

  • tel. (67) 349-00-48,78 w.30,31,35
  • tel. (67) 353-31-39
  • tel. kom. 603-067-703
  • tel. kom. 603-549-703
  • tel. kom. 603-547-703
  • tel. kom. 665-003-703
  • e-mail: techniczny@pilskietbs.pl
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2021r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry