Dzi mamy: czwartek, 21-02-2019, a do koca roku pozostao: 314 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
  Nabór na stanowiska pracy
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU Z WOLNEJ RĘKI

 • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 38 w Pile - data zamieszczenia: 14.08.2014;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy al. Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile - odtworzenie po istniejącej trasie przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej - data zamieszczenia: 14.06.2013;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Wykonanie drenżu opaskowego - Andersa 9 w Pile - data zamieszczenia: 31.10.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Zespół zabudowy mieszkalniowej Nr 2 w rejonie ul. Andersa - I etap realizacji - roboty dodatkowe - data zamieszczenia: 08.10.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Buczka 9 w Pile - data zamieszczenia: 17.09.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Motylewska 9 w Pile - data zamieszczenia: 07.09.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 19, Buczka 44 w Pile - data zamieszczenia: 18.07.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry