Dzi mamy: sobot, 04-04-2020, a do koca roku pozostao: 272 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU Z WOLNEJ RĘKI

 • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 38 w Pile - data zamieszczenia: 14.08.2014;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy al. Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile - odtworzenie po istniejącej trasie przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej - data zamieszczenia: 14.06.2013;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Wykonanie drenżu opaskowego - Andersa 9 w Pile - data zamieszczenia: 31.10.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Zespół zabudowy mieszkalniowej Nr 2 w rejonie ul. Andersa - I etap realizacji - roboty dodatkowe - data zamieszczenia: 08.10.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Buczka 9 w Pile - data zamieszczenia: 17.09.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Motylewska 9 w Pile - data zamieszczenia: 07.09.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 19, Buczka 44 w Pile - data zamieszczenia: 18.07.2012;
  Załączone dokumenty
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy • Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry