Dzi mamy: poniedziaek, 17-01-2022, a do koca roku pozostao: 349 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ARCHIWUMPOSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.14 Lutego 20 w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia: 25.11.2019r.; termin przetargu: 16.12.2019r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 180.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 13.12.2019r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  załącznik Nr 5 - regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Konieczki 20 (14 Lutego 20) w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia:10.01.2019r.; termin przetargu: 14.02.2019r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 165.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 13.02.2019r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Konieczki 20 (dawnej 14 Lutego) w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia:19.11.2018r.; termin przetargu: 20.12.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 170.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 19.12.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Konieczki 20 (dawnej 14 Lutego) w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia: 09.10.2018r.; termin przetargu: 08.11.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 178.800,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 07.11.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Konieczki 20 (dawnej 14 Lutego) w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia: 11.09.2018r.; termin przetargu: 03.10.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 200.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 02.10.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Konieczki 20 (dawnej 14 Lutego) w Pile , dz. nr 337 - data zamieszczenia: 15.05.2018r.; termin przetargu: 20.06.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 239.400,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883, najpóźniej do dnia 19.06.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie- wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 14 Lutego 20 w Pile, dz. nr 337 - data zamieszczenia: 11.04.2018r.; termin przetargu: 27.04.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 239.400,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 26.04.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 14 Lutego 20 w Pile, dz. nr 337 - data zamieszczenia: 22.01.2018r.; termin przetargu: 27.02.2018r. godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15 - I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 239.400,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 26.02.2018r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4 - uchwała
  regulamin


 • Wstępne informacje o zamiarze przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. 14 Lutego 20 w Pile , dz. nr 337. Informacja o terminie, miejscu oraz warunkach finansowych przetargu zostanie podana w późniejszy terminie.

  Załączone dokumenty
  Wstępne informacje wraz z załącznikami
  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 11 Listopada 22-24, dz. nr 225/38 - data zamieszczenia: 05.09.2017; termin przetargu: 28.09.2017 godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul.Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15, I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 29 960,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 27.09.2017r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie-wynik przetargu
  ogłoszenie
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  załącznik Nr 4
  załącznik Nr 5
  regulamin

  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy Placu Powstańców Warszawy 3, dz. nr 14/10 - data zamieszczenia: 19.10.2016; termin przetargu: 09.11.2016 godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15), I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 50.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 07.11.2016r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie-wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3
  uchwała
  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy Placu Powstańców Warszawy 3, dz. nr 14/10 - data zamieszczenia: 01.09.2016; termin przetargu: 13.10.2016 godz. 10.00 w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 82a, 64-920 Piła, sala konferencyjna (pokój Nr 15), I piętro.)

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 50.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS Sp. z o.o.- BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 10.10.2016r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3  POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. 11 Listopada , dz. nr 242/43 - data zamieszczenia: 13.05.2016; termin przetargu: 15.06.2016 godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 15) w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a

  Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 50.000,00 zł na rachunek bankowy Pilskiego TBS - BGK O/Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 13.06.2016r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie-wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik Nr 1
  załącznik Nr 2
  załącznik Nr 3


 • PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Śródmiejskiej, dz. nr 188/10 - data zamieszczenia: 06.03.2012; termin przetargu: 11.05.2012 godz. 12.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 15) w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Pilskiego TBS w BGK o/Piła nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 08 maja 2012 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik
  załącznik
 • PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego, dz. nr 175/4 - data zamieszczenia: 13.12.2011; termin przetargu: 16.01.2012 godz. 12.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 15) w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Pilskiego TBS w BGK o/Piła nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 r.. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik
  załącznik


 • PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Śródmiejskiej, dz. nr 188/10 - data zamieszczenia: 13.12.2011; termin przetargu: 16.02.2012 godz. 12.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 15) w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Pilskiego TBS w BGK o/Piła nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do dnia 13 lutego 2012 r.. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na ww. rachunek.
  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin znajdują się w załącznikach.


  Załączone dokumenty
  ogłoszenie - wynik przetargu
  ogłoszenie
  regulamin
  załącznik
  załącznik


 • Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2022r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry