Dzi mamy: czwartek, 21-02-2019, a do koca roku pozostao: 314 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
  Nabór na stanowiska pracy
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY • Do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Okólnej 35 w Pile o łącznej powierzchni około 36m2 - informacje pod numerem tel. 67/349-00-48,78 wew. 34

 • Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Pilskiego TBS Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 - termin złożenia pisemnej oferty do 05 listopada 2018r.

 • Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego T.B.S. Sp. z o.o. - wnioski złożone w terminie od 20.09.2017 do 30.04.2018r został zamieszczony na stronie internetowej do dnia 24 maja 2018r
  - od dnia 25 maja 2018 roku lista udostępniana jest do wglądu w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a, pokój nr 11


 • Do wynajęcia pomieszczenie biurowe przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile

 • Ogłoszenie o zmianie numerów kont bankowych

 • Zmiany regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - zatwierdzone Uchwałą Nr 14/2011 Zgromadzenia Wspólników Pilskiego TBS Sp. z .o.o. z dnia 29.07.2011r

 • Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - tekst jednolity

 • Regulamin rozliczeń dostawy mediów do lokali mieszkalnych

 • Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz druk

 • Informacja - dodatki mieszkaniowe - pobierz druk

 • Informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.

 • Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry