Dzi mamy: sobot, 04-04-2020, a do koca roku pozostao: 272 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY • Do wynajęcia pomieszczenie biurowe przy ul. Kusocińskiego 1 w Pile składające się z 8 pomieszczeń, o łącznej powierzchni około 110m2 - informacja pod numerem telefonu 67/349-00-48 wew. 23,34 lub w siedzibie spółki - pokój nr 11

 • Projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Pilskiego T.B.S. Sp. z o.o. - wnioski złożone w terminie od 20.09.2017 do 30.04.2018r został zamieszczony na stronie internetowej do dnia 24 maja 2018r
  - od dnia 25 maja 2018 roku lista udostępniana jest do wglądu w siedzibie spółki przy ul. Sikorskiego 82a, pokój nr 11


 • Ogłoszenie o zmianie numerów kont bankowych

 • Zmiany regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - zatwierdzone Uchwałą Nr 14/2011 Zgromadzenia Wspólników Pilskiego TBS Sp. z .o.o. z dnia 29.07.2011r

 • Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o - tekst jednolity

 • Regulamin rozliczeń dostawy mediów do lokali mieszkalnych

 • Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz druk

 • Informacja - dodatki mieszkaniowe - pobierz druk

 • Informacja o cenach usług dostawców mediów do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Pilskie TBS Sp. z o.o.

 • Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020r.
  Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
     do góry       do góry