Dzi mamy: sobot, 04-04-2020, a do koca roku pozostao: 272 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
< < < powrót
Przedmiotem działalności Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zgodnie z § 5 Aktu założycielskiego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Pilskie TBS Sp. z o.o. może również:
 1. nabywać budynki mieszkalne,
 2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa,
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak np.:
  1. pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności wyżej wymienionej na rzecz innych inwestorów,
  2. budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu (osiedla mieszkaniowego),
  3. budowa mieszkań na sprzedaż,
  4. działalność projektowa,
  5. działalność produkcyjno – handlowa materiałami budowlanymi i wyposażenie mieszkań.


Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry